Přírodní rezervace Kopeč

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace Kopeč byla založena již v roce 1946 a patří tím k nejstarším chráněným územím ve Středočeském kraji. Tvoří ji dva pahorky sopečného původu (třetihorní vyvřeliny), označované jako Homolka a Dlouhý vrch.

Vyskytuje se zde hlaváček jarní (Adonis vernalis), lipnice bádenská (Poa badensis), pryskyřník ilyrský (Ranunculusillyricus), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata) a další rostlinné druhy vyskytující se na výslunných stepních stráních. Dále se zde objevují zajímaví motýli okáč zední (Lasiommata megera) či travařík kostřavový (Thisanotia chrysonuchella). Neméně zajímavý je i výskyt bezobratlých živočichů.

Na okolních stepních loukách se vyskytuje ohrožená bělozářka liliovitá ( Anthericum liliago).


 
Zpět do obchodu