Kopeč - přírodní rezervace

Google Translator - Lze spustit pouze jeden na stránce.
Přírodní rezervace

Přírodní rezervace v Kopeči byla založena již v roce 1946 a patří tím k nejstarším chráněným územím ve Středočeském kraji. Tvoří ji dva pahorky sopečného původu (třetihorní vyvřeliny), označované jako Homolka a Dlouhý vrch.

Vyskytuje se zde hlaváček jarní (Adonis vernalis), lipnice bádenská (Poa badensis), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata) a další rostlinné druhy vyskytující se na výslunných stepních stráních. Dále se zde objevují zajímaví motýli okáč zední (Lasiommata megera) či travařík kostřavový (Thisanotia chrysonuchella). Neméně zajímavý je i výskyt bezobratlých živočichů.
V návrhu je rozšíření chráněného území i na okolní stepní louky s výskytem ohrožené bělozářky liliovité ( Anthericum liliago)
Dále doporučujeme: fotogalerie - viz. kliknout vpravo nahoře

Hlaváček jarní v celé své kráse :-)

 


 

 

Krásy Kopeče
Rozhled do kraje - v dálce hora Říp


TOPlist